Enter your keyword

IDEA StatiCa Beam, Column, Frame

Dimensionare completă a elementelor de construcții metalice după standardul EN 1993-1-1. Verificări SLU/ SLE, încovoiere, inclusiv flambaj lateral cu răsucire. Interacțiunea tuturor solicitărilor N / Vy / Vz / Mx / My / Mz. Calculul unic cu elemente finite a proprietăților secțiunilor transversale și a distribuțiilor de tensiuni.

Verificare generală

 • Grinzi cu o deschidere sau continue cu mai multe deschideri, console
 • Secțiuni transversale standard sau generale de orice formă
 • Grinzi drepte sau curbe în plan
 • Grinzi cu vută
 • Reazeme elastice
 • Încărcări prin forțe concentrate, momente, uniform distribuite
 • Combinații SLU și SLE automate conform EN 1990
 • Dimensionare conform EN 1993-1-1
 • Descrierea corespunzătoare a condițiilor de flambaj lateral
 • Listă de materiale
 • Rapoarte de calcul detaliate

IDEA StatiCa CSS

Modulul IDEA StatiCa CSS permite definirea tuturor tipurilor de secțiuni transversale cu diferite forme și calculul proprietăților prin analiză cu elemente finite. În continuare calculează și verifică secțiunile transversale în conformitate cu forțele interne definite de utilizator.

 • Secțiuni transversale masive, sudate sau formate la rece, mixte sau de orice formă
 • Importarea geometriei în format DXF
 • Secțiuni transversale din mai multe componente din materiale diferite
 • Număr nelimitat de goluri în secțiunile transversale
 • Referințe relative între componente, dimensionare ușoară
 • Analiza cu ajutorul elementelor finite a proprietăților secțiunilor transversale și a distribuției tensiunilor
 • Calculul unic al tensiunilor cauzate de forfecare și torsiune
 • Reprezentarea grafică a tensiunilor de forfecare
 • Verificarea mai multor secțiuni transversale la diferite cazuri de proiectare
 • Analiza tensiunilor normale, tangențiale și echivalente