Enter your keyword

Metoda de calcul

Inovația de bază al programului IDEA Steel Connection constă în faptul că se bazează pe calculul utilizând elemente finite, considerat cel mai precis, fiabil și de încredere atunci când vine vorba de o analiză structurală și este utilizat pe scară largă în proiectarea de orice fel de clădiri. Inginerii au o mulțime de instrumente de calcul pentru elementele care alcătuiesc structura principală (grinzi, stâlpi), pentru dimensionarea secțiunilor transversale dar în ciuda faptului că majoritatea defectelor structurale sunt cauzate de dimensionarea insuficientă sau greșită a îmbinărilor, programele de calcul pentru noduri structurale sunt mai puțin răspândite și funcționalitățile acestora sunt limitate la anumite tipuri de îmbinări și de asemenea nu se bazează pe calcule cu elemente finite.

IDEA Steel Connection este primul program profesional în lume, care oferă o utilizare ușoară. Utilizarea elementelor finite a fost realizată în așa fel încât chiar și un inginer cu puțină experiență este în măsură să analizeze și să dimensioneze o îmbinare atipică doar în câteva minute!

Caracteristicile de bază a analizei și a dimensionării sunt următoarele:

Rețeaua de elemente finite

Rețeaua de elemente finite este generată în mod automat pentru toate componentele și este optimizat de program în funcție de dimensiunea elementului component. Plăcuțele sunt modelate separat și sunt conectate doar cu componente de sudură. Plăcuțele zvelte comprimate sunt verificate la voalare locală. Comportamentul de flambaj al elementelor cu secțiune formată la rece este introdusă cu tensiunea efectivă al fiecărui element de placă comprimată.

Șuruburile și sudurile

Șuruburile și sudurile sunt modelate ca arcuri neliniare speciale, predefinite cu diagramă de tensiune-deformație, cu rigiditate și rezistență în planul și din afara planului lor. Pentru elementele de conectare au fost definite legături unice de interpolare. Șuruburile sunt modelate ca niște elice cu legături interpolate, cu rigiditate trilineară la întindere și forfecare și o rezistență adecvată.

Voalări locale

Voalarea locală nu este o problemă neglijabilă în cazul proiectării nodurilor structurilor metalice. CBFEM funcționează cu asumarea (presupunerea) că toți membri 1D ale structurii de rezistență sunt dimensionate în mod adecvat în modelul 3D general, deci numai efectele locale la nivelul îmbinărilor sunt investigate. Plăcuțele subțiri supuse la compresiune, cum ar fi rigidizările, flanșele sau nervurile pot provoca cedarea nodurilor. CBFEM calculează stabilitatea acestor elemente pe același model ca și pentru analiza de eforturi și deformații. Sunt calculate formele critice și factorii de voalare, astfel inginerul poate găsi ușor părțile slabe ale îmbinărilor și să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare de întărire ale nodurilor analizate.

Rigiditatea îmbinărilor

Este foarte important  ca inginerul să poate să analizeze rigiditatea unei îmbinări deoarece rigiditatea joacă un rol foarte important în comportamentul general al structurii. În IDEA Steel Connection se poate determina capacitatea de rotire și de translație a oricărei îmbinări, inclusiv clasificarea tipului de îmbinare. Astfel valoarea rigidității îmbinării se poate folosi la articulații semirigide, la analiza globală a structurilor. De asemenea se poate analiza și capacitatea maximă de rezistență a îmbinării.

Plăcile de bază

Dimensionarea plăcilor de bază in IDEA Steel Connection oferă multe avantaje: stâlpii pot fi încărcate 2D și 3D (toate cele 6 tipuri de solicitări), permițând astfel orice fel de configurație. Tensiunile de contact sub placa de bază sunt analizate și sunt calculate tensiunile medii în zonele efective.

Dimensionare și verificare globală

IDEA Steel Connection execută controale adecvate în conformitate cu EN1993-1-8. Elementele de placă sunt verificate la deformații plastice echivalente maxime permise. Șuruburile și ancorajele sunt verificate la întindere și forfecare ca și componente separate. Tensiunile sunt verificate în mod adecvat în fiecare sudură. Este verificată și interacțiunea plăcii de bază cu blocul de beton – tensiunile efective sunt verificate.